school_logo.png
prominent_logo.png

Ouderraad

De ouderraad van de Bongerd


Dilek Bektas

Suna Barutcu

Jamilla Bocattan

Laila Boz

Namat Al Samini 

Deze moeders worden bijgestaan door Conny van der Gaag en Desire Rozceiczer

Wat doet de ouderraad? 

De ouderraad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Op deze ouderraadsvergaderingen zijn twee vaste leerkrachten aanwezig om de directe lijn met het team te maken. Er zijn een aantal ouders lid van de ouderraad, maar het is fijn dat er zich nieuwe leden aanmelden! In het najaar vindt de algemene jaarvergadering plaats, georganiseerd door de ouderraad. Op deze avond worden de leden van de ouderraad gekozen en wordt een jaar- en financieel verslag gegeven. De ouderraad is actief in het organiseren van en helpen bij diverse festiviteiten. De ouderraad int en beheert de ouderbijdragen. Jaarlijks legt zij verantwoording af op de Algemene Ouderavond. De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2015-2016 is vastgesteld op €20,- euro per kind. U kunt dit betalen bij de leerkracht van uw kind of overmaken op Raborekening 30.70.59.839 t.n.v. Ouderfonds De Bongerd in Ede. Vermeld hierbij de naam en groep van uw kind(eren).

Contactgegevens

Openbare Basisschool

De Bongerd

Lindenhorst 1

6714 JV Ede

0318-638129

directie.bongerd@proominent.nl

Download onze app!

Wanneer u de app downloadt, blijft u makkelijk op de hoogte van het laatste nieuws en kunt u berichten van de leerkracht van uw kind ontvangen. 

Google play
App play
Sitemap | Disclamer | Design & realisatie ef2 © Copyright 2015 Stichting Proominent