school_logo.png
prominent_logo.png

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van de Bongerd


Oudergeleding:

Dhr. Ali Jamaladin (aftredend)

Dhr. Huseyin Öztas 

Teamgeleding: 

Remie Fels (GMR-lid)

 

Wat doet de medezeggenschapsraad?


De medezeggenschap heeft een wettelijke status. Deze status ligt vast in het reglement voor de medezeggenschap in het openbaar onderwijs in de gemeente Ede. Het reglement ligt ter inzage in de school. De medezeggenschapsraad van de school bestaat voor de helft uit leerkrachten en voor de helft uit ouders/verzorgers. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door belangstellende ouders/verzorgers worden bijgewoond. 

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)


Van elke medezeggenschapsraad van de openbare scholen van de gemeente Ede, zijn twee leden vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR): een lid dat de ouders/verzorgers vertegenwoordigt en een lid dat het personeel vertegenwoordigt. De GMR heeft eveneens een wettelijke status. De GMR behandelt aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle openbare scholen in de gemeente Ede.

Contactgegevens

Openbare Basisschool

De Bongerd

Lindenhorst 1

6714 JV Ede

0318-638129

directie.bongerd@proominent.nl

Download onze app!

Wanneer u de app downloadt, blijft u makkelijk op de hoogte van het laatste nieuws en kunt u berichten van de leerkracht van uw kind ontvangen. 

Google play
App play
Sitemap | Disclamer | Design & realisatie ef2 © Copyright 2015 Stichting Proominent